Javno dostupni resursi

Svi podaci su obrađeni te prije prethdnog odobrenja i provjere nisu javno dostupni. Za više informacija popunite pristupnicu i javite se putem platforme.

Naziv Opis Slika Datoteka
Procjena potreba tijekom krizne situacije ili katastrofe - Upitnik procjene potreba za krizne situacije Tijekom kriznih situacija i katastrofa, jedan od najvažnijih prvih koraka je napraviti detaljnu procjenu potreba stanovništva. U tom procesu, volonteri sa digitalnom aplikacijom Kobo Collect jednostavno na terenu mogu sakupiti podatke o stradalima. Tijekom kriznih situacija i katastrofa, jedan od najvažnijih prvih koraka je napraviti detaljnu procjenu potreba stanovništva. U tom procesu, volonteri sa digitalnom aplikacijom Kobo Collect jednostavno na terenu mogu sakupiti podatke o stradalima. U sljedećem videu detaljno je objašnjen proces instalacije aplikacije i objašnjenje svakog pitanja. https://www.youtube.com/watch?v=U1SZ-Lrl6Kw Unificirani upitnik procjene potreba kreiran je u suradnji Hrvatskog Crvenog Križa i ADRA Hrvatske uz podršku Fonda za aktivno građanstvo preko Ad-Hoc projekata.
Predpregled slike